JOAN ANTÓN MELLÓN (coord.), SILVIA CABEZAS ALCALÁ, JOAN LARA AMAT Y LEÓN y JAVIER VELILLA
“Immigració i discurs electoral en les eleccions municipals del 2007 a Catalunya. Anàlisi de la similitud i divergència respecte al discurs xenòfob de la Dreta Radical Europea Neopopulista”,

a Revista Crítica Penal y Poder, 2011, nº 1, (pp. 191-208)

Observatori del Sistema Penal i els Drets HumansObservatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Universitat de Barcelona.

Text de l’article

Web de la revista

Resum

La present investigació pretén analitzar, quantitativament i qualitativament, el grau de similitud dels plantejaments sobre la immigració de la dreta radical europea actual en les propostes programàtiques i en els discursos electorals de les formacions polítiques catalanes que es van presentar a les eleccions municipals de 2007.

Anuncios