llibre: globalització i interculturalitat

JOAN LARA AMAT Y LEÓN
“Somnis imperials, malsons globals. Del final de la Guerra Freda al Tea Party”,

a Mayos, Gonçal i Serra, Ignaci (eds.), Globalització i interculturalitat. Reptes i escenaris, La Busca edicions, Barcelona, 2011 (129-151).

ISBN: 9788496987722

Comentari:

Text basat en la conferència “Somnis imperials, malsons globals” a l’Ateneu Barcelonés, el 4 d’abril de 2009.

Anuncios

portada llibre

Lara Amat y León, Joan,
“Una Reflexió sobre les filosofies neoconservadores de la història: de Fukuyama i Huntington”

a Andreu Grau i Ignasi Roviró (coord.), Josep Monserrat (ed.), Actes del Primer Congrés Català de Filosofia, Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Filosofia IEC, Barcelona, 2011 (pp. 344-353).

ISBN: 978-84-9965-040-1

Fitxa del llibre a l’editorial

Resum:

Aquest escrit és una reflexió sobre les propostes teòriques de Francis Fukuyama (Fi de la història) i Samuel P. Huntington (Xoc de civilitzacions), les quals han tingut una gran influència en el pensament filosòfic polític actual. Aquestes dues visions sobre la història aparentment contradictòries (triomfalisme vs. amenaça) han complert amb la funció d’omplir l’espai deixat en l’imaginari polític com a conseqüència del final de la Guerra Freda. L’interès principal d’aquests discursos no radica en la veracitat o no dels seus plantejaments (difícilment contrastables), sinó en la seva eficàcia a l’hora de simplificar i delimitar el pensable, i establir els termes del que ha de ser un debat filosòfico-polític o metapolític. Acceptar sense crítica aquests discursos, excessivament autocomplaents, té l’efecte pervers de fer-nos descendir del logos al mite. D’aquest retrocés tracta el següent escrit.

Abstract:

This paper is an enquiry on the theoretical proposes established by Francis Fukuyama (End of history) and Samuel P. Huntington (Clash of Civilizations), proposes which has showed a great influence on recent thought in Political Philosophy. These two visions about History, though contradictories in appearance (Triumphalism vs. Threat), have performed the function of filling a space created in the political imaginary by the end of the Cold War. The principal interest about these discourses does not rest on the veracity, or not, of their approaches (a question of difficult resolution), but in its efficacy to simplify and delimit the thinkable and to establish the terms of what has to be discussed in Political Philosophy and Metapolitics. To accept these too indulgent discourses without criticism has the perverse effect of making us descend from logos to mythos. This writing is about that drawing back.

JOAN ANTÓN MELLÓN (coord.), SILVIA CABEZAS ALCALÁ, JOAN LARA AMAT Y LEÓN y JAVIER VELILLA
“Immigració i discurs electoral en les eleccions municipals del 2007 a Catalunya. Anàlisi de la similitud i divergència respecte al discurs xenòfob de la Dreta Radical Europea Neopopulista”,

a Revista Crítica Penal y Poder, 2011, nº 1, (pp. 191-208)

Observatori del Sistema Penal i els Drets HumansObservatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Universitat de Barcelona.

Text de l’article

Web de la revista

Resum

La present investigació pretén analitzar, quantitativament i qualitativament, el grau de similitud dels plantejaments sobre la immigració de la dreta radical europea actual en les propostes programàtiques i en els discursos electorals de les formacions polítiques catalanes que es van presentar a les eleccions municipals de 2007.